CPIT TL3 - Smart Factory

Smart Factory představuje platformu postavenou v souladu s principy konceptu Průmysl 4.0. Smart Factory je komplexní, špičkově vybavená laboratoř pro výuku, demonstraci, testování a výzkum technologií využívaných pro digitalizaci průmyslu. Smart Factory je prostorem pro střetávání a spolupráci akademické sféry s průmyslovými partnery. Smart Factory byla na VŠB-TU Ostrava vybudována v rámci projektu „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002467 a uvedena do provozu na podzim 2020.

Smart Factory

Základem Smart Factory je montážní linka vybavená průmyslovými roboty, distribuovaným řídicím systémem na bázi PLC, vizualizačními systémy HMI/SCADA. Linka je doplněna komplexním systémem pro sběr provozních a diagnostických dat. Montážní linka je komplexním demonstrátorem využití konceptu Průmyslu 4.0 v průmyslové praxi.

Mobilní robotika

V rámci Smart Factory jsou využívány pro přepravu hotových výrobků mobilní průmyslové roboty, umožňující autonomní pohyb v celém prostoru laboratoře. Laboratoř je připravena pro demonstraci a testování mobilních průmyslových robotů v různých typech aplikací.

Průmyslová robotika

V rámci Smart Factory je instalováno 10 průmyslových robotů v různých typech úloh. Jednotlivé instalace umožňují řešení jak typických způsobů nasazení průmyslových robotů, tak speciální využití robotů pro přesná měření či bin picking.Digitální dvojče

Smart Factory je vybudována s využitím technologií virtualizace. V první fázi návrhu Smart Factory vznikl komplexní virtuální model montážní linky a dalších částí, označovaný jako digital twin. Tento komplexní model umožnil otestování a virtuální zprovoznění ještě před tím, než byly jednotlivé části Smart Factory vyrobeny.

Virtuální realita

Smart Factory je možné procházet, objevovat a ovládat také pomocí virtuální reality. Jednotlivé varianty vytvořených digitálních dvojčat umožňují vstoupit pomocí nástrojů pro virtuální realitu do digitální podoby Smart Factory a podrobně ji zkoumat.

Automatizace

Smart Factory je vybavena řídicím systémem v souladu s nejnovějšími trendy v současné automatizaci. Distribuovaný řídicí systém s mnoha programovatelnými automaty propojenými Průmyslovým Ethernetem, vizualizační systémy s operátorskými panely a SCADA vizualizačním pracovištěm, rozsáhlá datová úložiště pro procesní a diagnostická data.